تبلیغاتبیا تو بندر
 

- گروه بیا تو بندر

 
لیست شماره حساب ها
نام بانک شماره حساب شماره کارت
ملی (سیبا) 0303052283005 6037 - 9910 - 8810 - 2748
صادرات (سپهر) -------- --------
سامان 9121 - 700 - 843904 - 1 6219 - 8612 - 0843 - 9041

کلیه حساب های فوق به نام مصطفی بایگان می باشند .
لطفا بعد از پرداخت وجه ، شماره پیگیری - شماره فیش و یا رسید دیجیتالی را از طریق فرم  تماس با ما ارسال نمایید یا با شماره 09171589263 تماس حاصل فرمایید